Το πρόβλημα: Διαθέτετε κάποια δεδομένα για το email marketing ,(π.χ. συχνότητα ανοίγματος), στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για το email marketing automation σας και κάποια δεδομένα που αφορούν τις επισκέψεις από την email καμπάνια σας κάπου αλλού (π.χ. Google Analytics). Δεν θα ήταν τέλειο αν μπορούσατε να δείτε σε ένα περιβάλλον όλα τα στατιστικά στοιχεία αναλυτικά; […]