Ανάλυση Online Παρουσίας και Τεχνικός Έλεγχος | Qbrains

Ανάλυση Online Παρουσίας και Τεχνικός Έλεγχος

Μία επιτυχημένη Digital Marketing Strategy αρχίζει από μία σωστή ενδελεχής και σε βάθος ανάλυση και τεχνικού ελέγχου τις επιχείρησής σας στο Internet.

Ολοκληρωμένη Ανάλυση

Μία πλήρης ανάλυση της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και του ανταγωνισμού, μας βοηθάει στην πλήρη και σαφή κατανόηση του κλάδου σας. Επίσης καθορίζει και μας βοηθάει στην κατανόηση της θέσεως που έχετε στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας.

Ένας ενδελεχής έλεγχος εντοπίζει και διορθώνει τυχόν εμπόδια για την απόδοση της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και βοηθά στην οικοδόμηση των θεμελίων για την ευρύτερη Digital Marketing Στρατηγική σας. Η πλήρης ανάλυση παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις σχεδιασμού, τεχνικών αλλαγών, το marketing περιεχομένου σας και μας βοηθάει στο να θέσουμε μία σωστή στρατηγική, που εγγυάται την υποστήριξη των αναγκών της επιχείρησης και των στόχων σας. Επίσης μας βοηθά στο να θέσουμε στόχους και βλέψεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξατομικευμένες εκστρατείες Digital Marketing.

Digital Marketing - Setting Correct Goals | Qbrains

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, κατά τον καθορισμό των στόχων για την online δραστηριότητά τους. Η ομάδα των ειδικών μας χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που είναι δοκιμασμένα και δουλεύουν, τους πόρους και τις τεχνικές για μια ακριβή ανάλυση της επιχείρησης, των πελατών και του ανταγωνισμού σας. Στο τέλος της ανάλυσης και του ελέγχου μας, σας παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο report, που περιλαμβάνει σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.