Αφροδίτη Καράμπελα

Στον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στον Ελλαδικό χώρο, ξεκινήσαμε το 2008 τη συνεργασία μας με την Qbrains αναπτύσσοντας μια δυναμική ιστοσελίδα με σκοπό την προβολή μας στο διαδίκτυο. Στα οκτώ χρόνια συνεχούς  συνεργασίας και φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας στην Qbrains, μπορούμε να αναφερθούμε στον επαγγελματισμό, την άριστη συνεργασία μας με τα στελέχη της καθώς επίσης και στην υψηλή ταχύτητα ανταπόκρισης και το σχεδόν μηδενικό down time της ιστοσελίδας μας.