Η qbrains παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την φιλοξενία των ιστοσελίδων του εκδοτικού οίκου, τεχνική υποστήριξη για τεχνικά θέματα email και IT, ενώ παρέχει και 2 dedicated server σε proxy/accelaration για τον εκδοτικό οίκο και τις σελίδες του.