Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Επιδίωξη αυτού του εξειδικευμένου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι μόνον η οικοδόμηση σχολείων σε κατεστραμμένες χώρες ή η δημοσίευση επιστημονικών ανακαλύψεων. Η Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία είναι οχήματα για έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο: την εγκαθίδρυση της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων.

Η qbrains είχε δημιουργήσει προωθητικό υλικό και σχεδιαστικά για ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια της Unesco που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης

Η qbrains είναι ο αποκλειστικός πάροχος Internet στον χώρο μέσω της τεχνολογίας WiFi μας. Το μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης με την παρούσα τεχνολογία μπορεί να απολαμβάνει dedicated ταχύτητες, όπως αυτές της οπτικής ίνας, χωρίς το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται με αυτές.