Η qbrains είναι ο αποκλειστικός πάροχος Internet στον χώρο μέσω της τεχνολογίας WiFi μας. Το ξενοδοχείο μπορεί με την παρούσα τεχνολογία μπορεί να απολαμβάνει dedicated ταχύτητες, όπως αυτές της οπτικής ίνας, χωρίς το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται με αυτές.

Η qbrains είναι ο αποκλειστικός πάροχος Internet στον χώρο μέσω της τεχνολογίας WiFi μας. Το ξενοδοχείο μπορεί με την παρούσα τεχνολογία να απολαμβάνει dedicated ταχύτητες, όπως αυτές της οπτικής ίνας, χωρίς το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται με αυτές.

Η qbrains σχεδίασε και υλοποίησε μαζί με τους IT του ξενοδοχείου, την πλήρη υλοποίηση Live Streaming από τις κάμερες του ξενοδοχείου. Όλες οι τεχνολογίες και υπηρεσίες streaming ήταν από την εταιρίας μας StreamWithQ η οποία αποτελεί κομμάτι της Qbrains